Yacht Navigator - Predajca luxusných jácht

Yacht Navigator s.r.o.
Kancelária / Office:
Hlavná ulica 26/5 
Dunajská Streda 929 01
SLOVAKIA

ICO: 44 480 873

IC DPH: SK2022733702

 www.yachtnavigator.sk

 

email: info@yachtnavigator.sk 

           info@yachtnavigator.hu

Majitel firmy / Owner of the company:
Riaditel / Director:
Pán / Mr.: Lorant Mazác
Mobil: +421 905 603075
email: lorant.mazac@yachtnavigator.sk

 

Asistentka riaditela:
Pani / Mrs.: Renáta Mazácová
Mobil: +421 915 791468
Tel: +421 31 5527932                       email: renata.mazac@yachtnavigator.sk

Yacht Navigator
Zväcšit mapu